Αθηνα (Αντωνίου Αθηνά)

Κομμωτήριο Αθηνα (Αντωνίου Αθηνά) στο Ρέθυμνο