Δερλίκου Δήμητρα

Κομμωτήριο Δερλίκου Δήμητρα στο Ρέθυμνο