Ευεξια (Νικολάου Άγγελος)

Γυμναστήριο Ευεξια στο Ρέθυμνο