Φωτοηλεκτρικη ΑΕ (Μαρινάκης Νικόλαος)

Εμπόριο Ηλεκτρικών Ειδών – Ηλεκτρολογικού Υλικού