Γαλερός Γεώργιος

Γυναικολόγος Γαλερός Γεώργιος στο Ρέθυμνο