Γιαννουλάκης Εμμανουήλ Ε.

Βιοτεχνία Δερμάτινων Ειδών