Η Θρακα - Γεωργίου Παπανδρέου 45

Ψητοπωλείο Η Θρακα – Γεωργίου Παπανδρέου 45 στο Ρέθυμνο