Καρατζά Αικατερίνη

Ακτινολόγος Καρατζά Αικατερίνη στο Ρέθυμνο