Κατσελης (Χατζηδάκης Μιχαήλ Ε.)

Λιανικό Εμπόριο Ψωμιού , Λοιπών Ειδών Αρτοποιίας Και Ειδών Ζαχαροπλαστικής Εν Γένει