Οργανοποιειο Σταγακη (Σταγάκης Εμμανουήλ Μ.)

Κατασκευή Κρητικής Παραδοσιακής Λύρας