Σερτεδάκης Νικόλαος

Πνευμονολόγος Σερτεδάκης Νικόλαος στο Ρέθυμνο